• INFORMATIE
 • NIEUWSBLOG
 • SOCIAL MEDIA
 • IN DE GEMEENTE
 • IN DE KLAS
 • CONTACT
 •  
 •  

Lancering ‘Daarom niet in het riool’!

Het riool heeft het zwaar te verduren. Schoonmaakdoekjes, (frituur)vet, verfresten en medicijnen die door toilet of gootsteen worden gespoeld, veroorzaken verstopping en storing in het zuiveringsproces. Maar een goed werkend riool en schoon water is juist zo belangrijk voor de volksgezondheid. De campagne ‘Daarom niet in het riool!’ wil het tij keren.

Doekjes

Alles wat je door de gootsteen of de wc spoelt, komt in het riool terecht. Zolang het om afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima. Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het schone water in de rivier loost. Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes, frituurvet, verfresten of medicijnen in het riool komen. Dit veroorzaakt verstopping en storing in het zuiveringsproces. Verder leiden extreem zware regenbuien steeds vaker tot overbelasting van het riool. Terwijl een goed werkend riool en schoon water juist zo belangrijk zijn voor de volksgezondheid. Draag daarom jouw steentje bij. Hoe? Door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Rick Riool gaat ervoor! Jij ook?

 • een schoon riool
 • met een goede doorstroming
 • zonder overstromingen
 • Kijk op de website voor meer informatie, tips, advies, nieuws en handige links.

  www.daaromnietinhetriool.nl