• INFORMATIE
  • NIEUWSBLOG
  • SOCIAL MEDIA
  • IN DE GEMEENTE
  • IN DE KLAS
  • CONTACT
  •  
  •  

Goed rioolgebruik: De Toiletdames op het Fries Straatfestival

Gemeente Leeuwarden heeft last van verstoppingen in het riool, met name door doekjes. Deze zomer pakt de gemeente het probleem aan door inwoners te informeren over goed rioolgebruik, bijvoorbeeld met de Toiletdames tijdens het Fries Straatfestival. Adriana Groen, beheerder stedelijk water bij de gemeente vertelt over het belang van goed rioolgebruik: "Net als elke gemeente hebben we last van verstoppingen in het riool. Boosdoeners zijn (frituur)vet, maar vooral vezeldoekjes. Die klonteren samen. We hebben een eigen reinigingsploeg die vaak verstoppingen tegenkomt. Bij gemalen lopen de pompen regelmatig vast door de grote hoeveelheid doekjes. Het verhelpen van die problemen kost veel geld".

Campagne Niet in het Riool

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom richt de gemeente zich nu ook op bewustwording van goed rioolgebruik. Adriana: "Vorig jaar zijn we benaderd door RIONED om de aftrap van de campagne ‘Niet in het riool' te doen. Daar willen we nu graag een vervolg aan geven. Als we mensen bewust maken van wat wel en niet in het riool thuishoort, kunnen we een hoop verstoppingen met bijbehorende kosten voorkomen."

De Toiletdames

Op zaterdag 28 juni waren de Toiletdames te vinden op het Fries Straatfestival in Leeuwarden. "Het Straatfestival brengt diverse activiteiten en veel publiek met zich mee. Daar pasten de Toiletdames goed in. Samen met hun mobiele poepdoos wekten ze de nieuwsgierigheid van veel bezoekers en gingen ze met hen in gesprek over goed rioolgebruik. Ook wethouder Harry van der Molen kwam langs om aandacht te vragen voor de campagne. De dames stonden vlakbij het kindercircus, dus er kwamen veel ouders met jonge kinderen voorbij. Dat is precies de juiste doelgroep, omdat er nog vaak billendoekjes in het riool terechtkomen. De kinderen kregen van de Toiletdames een stickervel, waarop precies staat wat er niet in het riool mag en waar het dan wél heen kan," vertelt Adriana.

andacht voor goed rioolgebruik

De actie van de Toiletdames is onderdeel van een communicatie-offensief om goed rioolgebruik op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Adriana: "De komende anderhalve maand besteden we extra veel aandacht aan goed rioolgebruik. We zetten advertenties en reclameborden in, er komt een animatiefilmpje en samen met Wetterskip Fryslân organiseren een open dag bij de waterzuivering."

Tip voor andere gemeenten

U kunt als gemeente eenvoudig gebruikmaken van de campagne Niet in het Riool. Kijk opwww.nietinhetriool.nl voor de campagnewebsite en advies, en op www.riool.net/nietinhetriool voor het bestellen van campagnematerialen.